אמדאו מודיליאני

למה הפרצופים הארוכים? מוזיאון אלברטינה בוינה בוחן את ההשפעות הבינלאומיות של מודיליאני

תערוכת מאה שנה מציעה כי הצייר שאב השראה, בין היתר, מאמנות אפריקאית, קיקלדית ואסייתית